Karlsson arkitekter vandt i 2009 den åbne idékonkurrence om et nyt psykiatrisygehus i Slagelse og skal altså nu i samarbejde med Vilhelm Lauritzen arkitekter forestå totalrådgivningen for Region Sjælland. Teamet består udover KA / VLA af Signal arkitekter, Schønherr, Moe & Brødsgaard, NNE og Cenergia.

Projektet er med 44.000 m2 det største psykiatribyggeri i nyere tid og skal indeholde plads til 190 patienter fordelt på både almenpsykiatrisk, retspsykiatrisk og sikrede afsnit. Herudover opføres sports- og svømmehal samt forsknings- og undervisningsfaciliteter.

Dommerkomiteen skriver bl.a. om projektet:
"Hoveddisponering er forbilledlig enkel, klar og funktionel. Det er et fint og meget overbevisende træk ved konceptet, at der kan skabes en finmasket, varieret og fleksibel bygningsudformning af sygehusets funktioner indadtil, samtidig med en fastholdelse af projektets enkle og afklarede arkitektoniske udtryk udadtil."Lokalitet: Fælledvej 5, Slagelse

Program: Almenpsykiatri, retspsykiatri, sikring, kontorhus, idrætskompleks

Status: Indvielse 28. august 2015

Bygherre: Region Sjælland